Meteen naar de inhoud

Over ons

Wij zijn Socialisten Utrecht. Een initiatief in onze stad die opkomt voor menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Wij staan als socialisten klaar om deze stad te veranderen. Alhoewel onze naam nieuw is, zijn de mensen van Socialisten Utrecht geen onbekenden in de stad. Tot voor kort vormden wij de kern van de afdeling van de Socialistische Partij in Utrecht, waar we rondom veel belangrijke Utrechtse kwesties acties voerden.

We zijn actief in veel sociale bewegingen. Zo strijden we met de vakbond voor een hoger minimumloon, zijn we actief in de woonbeweging tegen de sloop op de croeselaan en voor het behoud en de groei van sociale huur in de stad. Samen met ROOD voeren we acties tegen de huisjesmelker Camelot en stonden we op tientallen protesten. We hebben ons voor al deze zaken ingezet en We zullen ons daarvoor in blijven inzetten.

Politiek gezien zijn we nog steeds herkenbaar als socialisten. Wij zijn voor armoedebestrijding. Wij zijn tegen het huidige mensonterende vluchtelingenbeleid. Wij zijn voor het aanpakken van de fossiele industrie en een snelle, rechtvaardige klimaattransitie. Wij zijn tegen etnisch profileren en racistische politietactieken. Wij zijn voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht diens economische achtergrond. En dat alles zonder ons einddoel uit het oog te verliezen. Als socialisten willen we toewerken naar een klasseloze maatschappij, waar het huidige economische en politieke systeem wordt vervangen met een systeem dat werkt voor het collectief. Een maatschappij waar geen onderdrukking of winstbejag meer zal heersen, maar de heerschappij van de mens.

Gemotiveerd door dit einddoel strijden we al lange tijd met hart en ziel voor de belangen van Utrechters. Wij zijn kritische socialisten die menen dat het beter moet maar dan ook de daad bij het woord voegen. Dat doen we door de wijken in te gaan en te praten met de mensen. Door ons te verbinden met de activistische bewegingen die onze stad rijk is en ook nieuw verzet op te bouwen tegen sloopbeleid en zwalkend klimaatbeleid. We werken stap voor stap toe naar die nieuwe maatschappij, waarbij we de belangen van Utrechters centraal stellen en niet het grote geld of politiek eigenbelang.

Om dit doel te bereiken moeten we onze krachten bundelen. Als we enkel als losse individuen onze stad willen transformeren zijn we kansloos. Daarom verenigen wij ons als socialisten. Dat doen we via onze lokale organisatie Socialisten Utrecht, maar ook via het landelijke initiatief socialisten.org. Organisatiekracht bouwen we niet alleen op via verenigingen en acties, maar ook via de bestaande paden. Vertegenwoordiging in de gemeenteraad van Utrecht is ook van belang voor ons initiatief, gezien daar belangrijke besluiten worden gemaakt en er de ruimte is om onze ideeën breder gehoord te laten worden.

Daarom gaan we de komende maanden keihard werken om de gemeenteraad rood te kleuren. Samen met iedereen die onze idealen deelt en zich kan vinden in ons gemeentelijke programma. Samen met een geweldige kandidatenlijst en een kerngroep actieve leden, die onze radicale ideeën een praktische invulling gaan geven in Utrecht. Wil je ook je bijdrage leveren aan dit project en gezamenlijk het Stadhuis veroveren? Kijk dan hier hoe je kan bijdragen of mail ons op utrecht@socialisten.org.

We hebben veel meegemaakt en al veel bereikt. Wij blijven actieve socialisten. Toen, nu en in de toekomst. Voor altijd.