Ga naar de inhoud

Verkiezingsprogramma

Socialisten Utrecht wil toewerken naar een klasseloze maatschappij, waar het huidige economische en politieke systeem wordt vervangen door een systeem dat werkt voor iedereen.

Een maatschappij waar de arbeidersklasse niet onderdrukt wordt, waar rechtvaardigheid en eerlijk delen boven winstbejag gaat. Om dit doel te bereiken moeten we onze krachten bundelen. Als we als eenlingen of afzonderlijke organisaties Utrecht willen laten transformeren staan we kansloos. Daarom verenigen wij ons als socialisten. Dat doen we via onze lokale organisatie Socialisten Utrecht. 

In politiek opzicht zijn wij echte socialisten. Wij zijn voor armoedebestrijding. Wij zijn voor grootschalige investeringen in sociale huur. Wij zijn voor het aanpakken van de fossiele industrie en een snelle, rechtvaardige klimaattransitie. Wij zijn voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht economische achtergrond. Wij zijn tegen het huidige mensonterende vluchtelingenbeleid. Wij bestrijden racistische politietactieken. Wij zijn tegen bouwprojecten die enkel de rijkste Utrechters en beleggers dienen. Wij zijn daarom tegen gemeentelijke projecten zoals de sloop van betaalbare woningen op de Croeselaan, de belachelijk dure bouw op de Merwedekanaalzone.

Wij doen dit alles zonder ons einddoel uit het oog te verliezen: de positie van de arbeidersklasse in Utrecht te verbeteren. Beleidsvoering die dit streven ondermijnt kan van ons altijd oppositie verwachten. Socialisten Utrecht is daarmee een partij van principes. In ons verkiezingsprogramma voor 2022–2026 zetten wij onze principes nader uiteen.