Ga naar de inhoud

#7 Luciën Greefkes

Hoewel ik al jaren regelmatig lesgeef aan Utrechtse theatergroepen en regelmatig heb opgetreden in Zimihc (Wittevrouwen), De Musketon en tot enkele jaren terug het oude Mirliton en Oudaen, is het pas in 2021 dat ik weer in het staadsie ben komen wonen. Samen met Monika en twee poezen woon ik aan het prachtige Lodewijk Napoleonplantsoen aan de Krommerijn.

Tot die tijd woonde ik 15 jaar met veel plezier in het Noord-Hollandse Hoorn, de stad waar 38 jaar geleden ook mijn wieg stond. Ook in Hoorn ben ik politiek en sociaal actief geweest, zowel in de gemeenteraad, folderend en handtekeningen verzamelend op straat als in de bewonerscommissie van het complex waar ik heb gehuurd. In Hoorn zette ik me in voor zodoende in voor fatsoenlijk huurbeleid, de amateurkunst, goede fietsvoorzieningen, zinnige infrastructuur en een plek voor het standbeeld van J.P. Coen in het West-Fries Museum. Mijn achtergrond als milieuplanoloog, theatermaker en schrijvend muzikant hebben daar zeker bij geholpen.

Nu we in Utrecht wonen gaan we graag op dezelfde voet verder: zowel op buurtniveau werken aan onderling contact met onze buren en kwaliteit van leven, als op gemeenteniveau zorgen voor een voorzieningen die eenieder in staat stellen om mee te doen en bij te dragen aan onze samenleving. Dat is wat ik voor ogen heb met de mensen van Socialisten Utrecht: verbinden, versterken en vooruit streven! Of, met andere woorden, de medemens de roeispanen bieden om als het moet tegen de stroom in te kunnen roeien.